Office

Hoe het binnenklimaat onze gezondheid beïnvloedt

Deze reeks artikelen legt uit hoe jij winst kan behalen op gezondheid en productiviteit door een beter binnenklimaat en luchtkwaliteit.


 

In deze reeks artikelen belichten we de impact van het binnenklimaat in gebouwen op onze gezondheid.

Inmiddels zijn er 120.000 mensen overleden in Europa aan de gevolgen van het coronavirus, maar wist je dat elk jaar in Europa alleen 2.000.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van vervuilde binnenlucht? Dit komt omdat 90% van mensen op een plek leeft waar de normen voor buitenlucht van de WHO niet worden gehaald [1]. Buitenlucht dringt binnen in onze kantoren en huizen met als gevolg dat onze gezondheid deze last moet dragen. Het ergste hiervan is dat er een duidelijk verband is gezien tussen luchtvervuiling en een verhoogd aantal coronadoden [2]. In veel gevallen is door ophoping van vervuiling binnenlucht zelfs slechter dan buiten. De maatregelen tegen het coronavirus ten opzichte van luchtvervuiling staan qua dodental volledig uit verhouding.

“De maatregelen tegen het coronavirus ten opzichte van luchtvervuiling staan qua dodental volledig uit verhouding”

De problematiek rondom vervuiling en corona zijn twee kanten van dezelfde medaille. Met de oplossingen tegen coronaverspreiding kan ook binnenluchtvervuiling worden aangepakt. De International Facility Management Association (IFMA) kent een officiële handleiding over het aanpakken van pandemieën in gebouwen [3]. De instructies in deze handleiding hebben ook invloed op onze binnenlucht en kunnen daarmee meer dan alleen coronaslachtoffers voorkomen. Het momentum dat het coronavirus creëert is naar onze mening de daadkracht die facility managers en gebouwbeheerders nodig hebben om hun gebruikers gezonder en gelukkiger te kunnen maken. Maar, deze reeks artikelen beperkt zich niet alleen tot facility managers en gebouwbeheerders. Dit is een oproep aan iedereen die echt impact wil maken.

“Echte impact begint met binnenklimaat”

In deze reeks artikelen willen wij je bewust gaan maken aan de hand van verschillende wetenschappelijke artikelen wat de impact is die jij kunt maken als gebouweigenaar, facilitair manager (wellicht zelfs van je eigen kantoor) en medewerker.

Volg ons op [LinkedIn / Medium / Instagram / Facebook ] om op de hoogte te blijven en artikelen in de reeks te lezen.

Dit artikel is geschreven door Tibor Casteleijn, product developer bij Clairify. Illustraties door Felix van den Horst.

Bronnen

[1] Asikainen A, Carrer P, Kephalopoulos S, Fernandes E de O, Wargocki P, Hänninen O. Reducing burden of disease from residential indoor air exposures in Europe (HEALTHVENT project). Environ Health [Internet]. 8 maart 2016;15 Suppl 1:35. Beschikbaar op: http://dx.doi.org/10.1186/s12940-016-0101-8

[2] Friedman L. New Research Links Air Pollution to Higher Coronavirus Death Rates [Internet]. 2020 [geciteerd 14 april 2020]. Beschikbaar op: https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html

[3] Franchimon F. COVID-19 in relatie tot gebouwen [Internet]. TVVL. [geciteerd 20 april 2020]. Beschikbaar op: https://tvvlconnect.nl/thema/klimaatinstallaties/documenten/1851-covid-19-in-relatie-tot-gebouwen

Similar posts

Get more information about indoor air quality

Be the first to know about new indoor air quality insights, improve your office environment and boost your knowledge of today's industry.