Office

Droge ogen & keel op het werk: Hoe de luchtkwaliteit u beïnvloedt

Droge ogen en keel op het werk? Een slechte binnenluchtkwaliteit kan de oorzaak zijn. Leer de symptomen te herkennen en verbeter de lucht op uw werkplek.


Hebben u of uw werknemers last van droge ogen, huid of keel op het werk?

Droge ogen, een droge keel en andere symptomen kunnen uw productiviteit en algemeen welzijn aanzienlijk beïnvloeden en kunnen zich op verschillende manieren uiten. Enkele van de meest voorkomende symptomen zijn:

  • Jeukende, droge of waterige ogen,
  • Een kriebelende of pijnlijke keel,
  • Aanhoudend hoesten of keelklieren,
  • jeukende, of droge handen en huid.

Hoewel verschillende factoren deze symptomen kunnen veroorzaken, is een slechte binnenluchtkwaliteit een veel voorkomende oorzaak. Wanneer mensen veel tijd binnen doorbrengen, bijvoorbeeld in een kantoor, worden zij blootgesteld aan binnenluchtvervuiling, die rechtstreeks verband houdt met droge ogen en een droge keel.

Binnenluchtkwaliteit en droge ogen, huid of keel

Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen tot een slechte binnenluchtkwaliteit en die droge ogen, een droge keel en andere symptomen kunnen veroorzaken. Enkele van de meest voorkomende redenen zijn echter:

  1. Lage luchtvochtigheid: Een lage vochtigheidsgraad kan droogte in de ogen, neus, keel en huid veroorzaken, wat symptomen als droge ogen en een droge keel kan veroorzaken.

  2. Gebrek aan ventilatie: Slechte ventilatie kan leiden tot een opeenhoping van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, waaronder kooldioxide (CO2) en vluchtige organische stoffen (VOC's), wat kan leiden tot droge ogen, droge keel en andere symptomen.

  3. Overbevolking: Overbevolking kan leiden tot hoge niveaus van CO2 en andere verontreinigende stoffen in de binnenlucht, evenals een gebrek aan frisse lucht.

  4. Chemicaliën en verontreinigende stoffen: Blootstelling aan chemicaliën, zoals schoonmaakproducten, verf en lijm, kan hoofdpijn, duizeligheid en andere symptomen veroorzaken. Ook blootstelling aan verontreinigende stoffen buiten, zoals uitlaatgassen, kan een bron van binnenluchtvervuiling zijn.

  5. Slecht onderhoud: Het verwaarlozen van regelmatig onderhoud, zoals het schoonmaken en vervangen van luchtfilters, kan leiden tot problemen met de binnenluchtkwaliteit en daarmee samenhangende symptomen.

Hoe bepaalt u of een slechte binnenluchtkwaliteit de oorzaak is van uw hoofdpijn?

Eén manier om te bepalen of binnenluchtvervuiling de oorzaak is van uw droge ogen, droge keel en andere symptomen, is erop te letten wanneer uw symptomen optreden. Als u zich op het werk bijzonder moe of futloos voelt, maar zich beter voelt als u niet op kantoor bent, kan een slechte binnenluchtkwaliteit de oorzaak zijn. Een andere manier om te weten of een slechte binnenluchtkwaliteit de oorzaak is van uw vermoeidheid, is door te zoeken naar andere veel voorkomende symptomen. Een volledige lijst van veel voorkomende symptomen van slechte binnenluchtkwaliteit vindt u in een van onze laatste artikelen: hoe herken ik symptomen van slechte binnenluchtkwaliteit?

Hoe kunt u het oplossen?

Gelukkig kunnen problemen met de binnenluchtkwaliteit worden opgelost! Als u vermoedt dat een slechte binnenluchtkwaliteit uw welzijn op het werk beïnvloedt, is het van cruciaal belang uw vermoeden te valideren en de gebieden op uw kantoor of werkplek aan te pakken die verbetering behoeven.

Dit kan inhouden dat de ventilatie wordt verbeterd, dat luchtzuiveraars worden gebruikt of dat bepaalde chemicaliën of producten die vervuiling veroorzaken, worden vermeden. Alles hangt af van wat precies het probleem veroorzaakt: CO2, vochtigheid, temperatuur, TVOC's, enz. Het is ook essentieel om met uw werkgever of gebouwbeheer te overleggen om eventuele problemen met de binnenluchtkwaliteit aan te pakken.

We weten dat het niet altijd gemakkelijk is om te weten waar je moet beginnen. Gelukkig is het erkennen en vaststellen dat er een probleem kan zijn met de luchtkwaliteit van uw werkruimte de eerste van vijf stappen om het probleem op te lossen. Bekijk de volgende vier stappen hier: los uw problemen met de binnenluchtkwaliteit op in slechts 5 stappen.

Laat een slechte binnenluchtkwaliteit u er niet van weerhouden optimaal te presteren. Neem de controle over de luchtkwaliteit in uw kantoor en geniet van de voordelen van een betere gezondheid en productiviteit.

Similar posts

Get more information about indoor air quality

Be the first to know about new indoor air quality insights, improve your office environment and boost your knowledge of today's industry.