Office

Is de binnenluchtkwaliteit verantwoordelijk voor uw problemen op kantoor?

Leer de meest voorkomende tekenen van slechte binnenluchtkwaliteit in uw gebouw of werkruimte te herkennen met dit eenvoudige overzicht.


De binnenluchtkwaliteit (IAQ) is een essentieel aspect van ons dagelijks leven, maar velen van ons zijn zich niet bewust van de invloed die de kwaliteit van de lucht die we inademen kan hebben op onze gezondheid, productiviteit en algemeen welzijn. Een slechte IAQ kan allerlei symptomen veroorzaken, van kleine irritaties tot ernstige gezondheidsproblemen.

In dit artikel bespreken we de tekenen van problemen met de binnenluchtkwaliteit en helpen we u eventuele risicovolle aanwijzingen te herkennen.

Hoe herkent u een slechte binnenluchtkwaliteit?

Een slechte binnenluchtkwaliteit kan zich op verschillende manieren manifesteren, en het is belangrijk dat u zich bewust bent van de tekenen, zodat u snel actie kunt ondernemen in uw werkruimte. We hebben enkele van de meest voorkomende symptomen verzameld, gerangschikt van meest naar minst voorkomend: 

 • Sterke, onaangename geuren
  Als u een muffe, vochtige geur in uw huis of kantoor ruikt, kan dat een teken zijn van schimmelgroei. Ook als u een chemische of benzineachtige geur ruikt, kan dit erop wijzen dat er vluchtige organische stoffen (VOC's) in de lucht aanwezig zijn.

 • Toegenomen allergieën of ademhalingsproblemen
  Als u of uw werknemers last hebben van verhoogde allergieën, huidirritatie of ademhalingsproblemen, zoals niezen, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, kan dit een teken zijn van een slechte binnenluchtkwaliteit.

 • Hoofdpijn, vermoeidheid of "wazig" gevoel
  Heeft u ooit het gevoel gehad een "zwaar hoofd" te krijgen na lange uren op kantoor? Een slechte binnenluchtkwaliteit kan hieraan ten grondslag liggen. In feite worden deze symptomen vaak veroorzaakt door blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOC's) of koolmonoxide (CO).

 • Zichtbare schimmel of meeldauw
  Als u schimmel of meeldauw ziet groeien in uw gebouw, is dat een duidelijk teken van slechte IAQ. Deze schimmelgroei kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en moet onmiddellijk worden verwijderd.

 • Ophoping van stof en vuil
  Ophoping van stof en vuil kan een teken zijn van een slechte binnenluchtkwaliteit, omdat het aangeeft dat verontreinigende stoffen niet effectief uit de lucht worden verwijderd. Natuurlijk kan dit uiteindelijk leiden tot een toename van allergieën en ademhalingsproblemen. 

 • Duizeligheid of misselijkheid
  Hebt u zich ooit duizelig gevoeld op het werk of bent u plotseling misselijk geworden? Blootstelling aan bepaalde verontreinigende stoffen, zoals koolmonoxide of VOC's, kan daarvan de oorzaak zijn. 

 • Droge huid of droge keel
  Een slechte binnenluchtkwaliteit, zoals een onevenwichtige vochtigheidsgraad, kan een droge huid of een droge keel veroorzaken, wat oncomfortabel kan zijn en tot andere gezondheidsproblemen kan leiden.

 • Verhoogde statische elektriciteit
  Een minder bekende is ten slotte dat een slechte binnenluchtkwaliteit een opeenhoping van statische elektriciteit kan veroorzaken, wat onaangenaam kan zijn en ook schade kan toebrengen aan elektronische apparatuur.

Wat zijn de gevolgen van een slechte binnenluchtkwaliteit?

Een slechte binnenluchtkwaliteit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel individuen als organisaties. Enkele van deze gevolgen zijn:

 • Gezondheidsproblemen
  Zoals u hierboven hebt gelezen, kan een slechte IAQ leiden tot een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsproblemen, allergieën en hoofdpijn. In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot ernstigere gezondheidsproblemen zoals astma en andere longproblemen. 

 • Afgenomen productiviteit
  Een slechte binnenluchtkwaliteit kan leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn en andere symptomen die uw werkdag direct kunnen beïnvloeden. Dit kan weer leiden tot verminderde productiviteit en financiële verliezen voor bedrijven. 

 • Verhoogd absenteïsme 
  Als werknemers gezondheidsproblemen ondervinden als gevolg van slechte IAQ, is de kans groter dat zij verlof nemen, wat kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en hogere kosten voor het bedrijf.

 • Wettelijke aansprakelijkheid
  In veel landen zijn werknemers verplicht hun binnenluchtkwaliteitsniveaus te rapporteren en ervoor te zorgen dat de werkplekken voldoen aan de normen voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Als het bedrijf dit niet doet, kan dit juridische gevolgen hebben. Ook als werknemers ziek worden als gevolg van een slechte binnenluchtkwaliteit, kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor hun medische kosten en verloren loon.

De kwaliteit van de binnenlucht is een essentieel aspect van ons dagelijks leven en het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de tekenen van een slechte luchtkwaliteit, zodat we actie kunnen ondernemen om deze te verbeteren. Door de tekenen van slechte binnenluchtkwaliteit te herkennen, kunnen organisaties maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in hun gebouwen te verbeteren, wat kan leiden tot gezondere werknemers, een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Investeren in het verbeteren van de IAQ is niet alleen een slimme zakelijke beslissing, maar ook een positieve stap in de richting van het welzijn van werknemers.

U weet niet waar u moet beginnen? Bekijk ons laatste artikel: los uw problemen met de binnenluchtkwaliteit op in slechts 5 stappen.  

Of lees verder om alles te ontdekken over onze recordoplossing voor Indoor Air Quality Checks. 

READ MORE

Similar posts

Get more information about indoor air quality

Be the first to know about new indoor air quality insights, improve your office environment and boost your knowledge of today's industry.